© BOMMELERWAARDSEBIERBROUWERIJEN

Bern algemeen

Bern ligt in het zuidelijk deel van de Bommelerwaard, tussen de afgedamde Maas en de Bergsche Maas. Door de uitgraving van Bergsche Maas in 1904 kwam Bern op een schiereiland te liggen, maar behoorde nog steeds tot de provincie Noord Brabant. Door een correctie van de provinciegrens tussen Noord Brabant en Gelderland in 1958, behoort het sinds die tijd tot Gelderland en dus tot de Bommelerwaard.

Het buurtschap Bern, of Berne (oude benaming) wordt op 21 mei 709 genoemd in een akte. In deze akte geeft de zoon van Gaotbert, genaamd Aengelbert een hofstede aan Bisschop Willibrord van Utrecht. Tot zover we weten is Bern hiermee de oudst genoemde plaats in de huidige Bommelerwaard.

In Bern heeft vroeger ook een abdij gestaan. Deze is vermoedelijk gesticht in 1134 door zijn naamgever Folcoldus (soms Fulco genoemd) van Berne.

In de zoektocht naar brouwerijen in Bern heb ik tot nu toe 1 (oude) brouwerij gevonden. In het menu aan de linkerzijde treft u de informatie aan zoals ik die tot nu toe gevonden heb.

Mocht u in het bezit zijn van meer informatie of aanknopingspunten over de hier beschreven brouwerij of over een eventuele andere brouwerij in Bern, dan hoor ik dat graag van u.

U mag deze informatie mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.